Este año 2024 ya hemos realizado

1

3

8

4

1

1

ATENCIONES Y TRASLADOS
Necesitamos que nos ayudes a seguir ayudando. Dona:
38093 • 94 410 10 10

“¡Que alguien llame a la DYA!”

“¡Que alguien llame a la DYA!” es una frase que nos ha acompañado toda la vida. Y quien la pronuncia, tiene la seguridad de que al hacerlo aparece al grito de “¡Ahora mismo vamos!” una ambulancia amarilla para salvar la situación. Y en muchos casos la vida.

Así fue en las inundaciones de Bilbao, en el accidente de tráfico de la A8 en Amorebieta, en la explosión del colegio de Ortuella, en la catástrofe aérea del Monte Oiz, en las miles y miles de atenciones y traslados realizados durante más de medio siglo, en la pandemia provocada por el coronavirus… e incluso, recientemente, en la guerra de Ucrania.

Cuando nuestro fundador, el doctor Usparicha, recibía algún homenaje por su labor solía decir “el mérito no es mío: todos somos la DYA”. Y pasan los años, pero no pasa ese espíritu compartido de ayuda al prójimo que caracteriza a vizcaínos y vizcaínas.

La Nueva Junta Directiva de la Institución afronta ahora el futuro comprometiéndose con el pasado. Recuperando la esencia de nuestra misión… que siempre ha sido responder de inmediato a cualquier llamada de auxilio.

Para ello contamos con la ayuda de nuestros socios protectores, la implicación del voluntariado y una nueva DYA más social y dinámica capaz de responder con rapidez a las demandas de una sociedad en constante evolución.

Por eso ahora mismo estamos trabajando para poner en marcha lo antes posible proyectos como:

  • Programas de acompañamiento y ayuda domiciliaria para la tercera edad.
  • Talleres gratuitos de primeros auxilios y manejo de desfibriladores.
  • Cuidado de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.
  • Ampliación del alcance de las formaciones gratuitas TXIKIDYA KLUBA.
  • Refuerzo de la red de transporte sanitario urgente de Osakidetza.

Y es que, cuando se trata de responder “¡Ahora mismo vamos!”, todos somos la DYA.

****************************************

“Norbaitek dei diezaiola DYAri!” bizitza osoan gurekin bizi izan den esaldia da.

Eta aldarrikatzen duena ziur da egitean “Oraintxe bertan goaz!” oihukatu ahala anbulantzia horia azalduko dela egoera salbatzeko. Eta askotan bizitza salbatzeko ere bai.

Hala gertatu zen Bilboko uholdeetan, Zornotzan A8an izandako trafiko-istripuan, Ortuellako ikastetxearen leherketan, Oiz mendiko aireko hondamendian, mende erditik gora egindako milaka eta milaka arreta eta lekualdaketetan, koronabirusak sortutako pandemian… bai eta berriki Ukrainako gerran ere.

Gure fundatzaileak, Usparicha doktoreak, bere lanarengatik omenaldiren bat jasotzen zuenean, honako hau esan izaten zuen: “meritua ez da nirea: guztiak gara DYA”.

Eta urteak pasa dira, baina lagun hurkoa laguntzeko bizkaitarren espiritu partekatua ez da pasa.

Erakundeko zuzendaritza-batzar berriak orain etorkizunari aurre egin behar dio, iraganeko konpromisoan funtsatuta. Gure zereginaren oinarria berreskuratu behar da…hau da, betiere edozein laguntza-deiri berehala erantzun behar diogu.

Horretarako, gure bazkide babesleen laguntza dugu, boluntarioen inplikazioarekin batera. Gainera, DYA berria sozialagoa eta dinamikoagoa da, eta etengabe bilakatzen ari den gizartearen eskeei azkar erantzuteko gai da.

Horregatik, oraintxe bertan lanean ari gara ahalik eta lasterren, besteak beste, honako proiektu hauek abian jartzeko:

  • Adinekoak etxean lagundu eta urgazteko programak.
  • Etxean lehen sorospenetako doako tailerrak, eztarriko trabamendua ateratzeko Heimlichen maniobra, desfibriladoreak (DEA) erabiltzea.
  • Gizarte-egoera ahuleko pertsonak eta gizarte-bazterkeriaren arriskuan daudenak zaintzea.
  • Bizkaiko ikastetxeetan TXIKIDYA KLUBA doako trebakuntzen irismena zabaltzea.
  • Osakidetzako premiazko osasun garraioaren sarea indartzea.

Hain zuzen ere, “Oraintxe bertan goaz!” esaldiari erantzun behar zaionean, guztiak gara DYA.